Има такива хора...

  • Сподели:
Има такива хора...

Има такива хора, с които излагаш себе си на показ без страх, без свян, без срам. С откритост на вълшебник теглят нишки, цветове и багри, които строго крил си от света.

Има такива хора, чията усмивка гали и успокоява с меките струни на присъствието си.

Има такива хора, с които можеш да се разхождаш до безкрай сред планината на собствените си мечти.

Има такива хора, за които знаеш, че мисълта им е там – при теб, дори когато са далеч.

Има такива хора, които без въпроси и условия приемат целия този хаос, който си създал около себе си. Не го подреждат, не го пренареждат, не го променят. Те просто му придават яркост и значение.

Има такива хора... Едни такива хора... с които просто знаеш, че си на точното място в точното време.

Източник: Щъкащо