Как да се избегнат двойните стандарти в семейството?

  • Сподели:
Как да се избегнат двойните стандарти в семейството?

Двойните стандарти в семейството са най-голямата грешка, която родителите допускат във възпитанието на децата си. Ако те се практикуват системно и целенасочено, дезориентират детето и го правят неуверено и тревожно.

Ето и девет насоки за това как да избегнем този непродуктивен подход:

1. В резултат на съвместни дискусии семейството трябва да изработи свой кодекс за възпитанието, правила със силата на закон.

2. Би следвало правилата да се разясняват на детето, а не просто да се дават като заповеди и да се разчита на неговата съобразителност и покорство.

3. Ако между възпитателите (мама и татко, татко и баба, бавачката и мама и т.н.) възникват конфликти (а те са неизбежни), пред детето не бива да се демонстрира непримиримостта между страните.

4. Лошият възпитател организира тайни съюзи и коалиции зад гърба на останалите членове на семейството, като по този начин се опитва да осигури "зелена светлина" за решенията си.

5. Детето ще спазва тези правила, в изготвянето на които лично е участвало.

6. Когато сте приели някакво извънредно решение, не забравяйте да го предадете по веригата.

7. Погрешно е и бащата винаги да застава на страната на майката, а майката – винаги на неговата. Така детето губи изцяло шанса си да накара възрастните да му обърнат внимание и да изкаже своето мнение.

8. Ако се окаже, че майката и бащата независимо един от друг са приели взаимно изключващи се решения, по-добре да се върнат към началото и отново да обсъдят ситуацията. Не забравяйте да се извините на детето: "Извинявай, решението ми беше прибързано..."

9. В случай на конфликт между решенията на различни членове на семейството учете детето да не взема сляпо страната на единия от възрастните, а да избира по-подходящото решение или даже да предлага свое.

Източник: Гнездото

Откъс от книгата на Олга Маховска "Мисли като дете, действай като възрастен"