Как да се обръщаме навътре към себе си?

  • Сподели:
Как да се обръщаме навътре към себе си?

В голяма степен всички ние сме насочени към света извън нас – работа, семейство, приятели, социални, обществени, политически задължения и отговорности. Дори свободното ни време е навън, извън нас – пътуване, ваканция…

Вътре в нас е онова място, което всеки притежава и всеки дълбоко усеща като истина за себе си. Това е мястото, където получаваме напътствия и се свързваме със сила, която успешно може да ни насочва в живота.

Затова изпитваме силна необходимост да уравновесим насочения навън фокус, като отделим време, за да се обърнем навътре в себе си. Нужно ни е да възстановим връзката с нашия дух, с вътрешния ни творчески източник.

Много хора не са възпитавани да вярват в това вътрешно интуитивно познание. Научени сме да следваме външни правила, порядки, убеждения, чужди схващания за това кое е правилно и неправилно за самите нас или какво би трябвало да правим.

В резултат сме изгубили досега със същността на собствената си същност и битие. Необходимо е да си даваме време за изграждане на връзка с вътрешния си глас.

Ако го правим редовно, всеки ден, в началото по няколко минути, след време по повече минути, ние развиваме този навик да отпускаме тялото и ума си и да осъществяваме контакт с дълбоката съзнателност вътре в нас.

Как става това?

С практика, с търпение, с подкрепа.

И много скоро ще започне да ни се струва все по-лесно и по-лесно. Докато стигнем до времето, когато ще жадуваме за среща, за контакт с този вътрешен глас, с дълбокия си АЗ.

Медитация За връзка с Аза.

Медитация 18: За вътрешни ресурси.

Книга "Как да управляваме емоциите си"