Каква е основната разлика между религиите?

  • Сподели:
Каква е основната разлика между религиите?

Ето как различните религии и учения тълкуват вечния философски казус дали чашата е наполовин пълна или празна:

1. Будизъм: всъщност чаша няма.

2. Юдаизъм: ама, защо само нашата чаша е наполовина празна?

3. Православие: чашата е наполовина празна, заради нашите грехове.

4. Католицизъм: наполовина празна е само чашата на лошите хора.

5. Ислям: няма друга чаша, освен Чашата.

6. Фройдизъм: в детството не са ви доливали.

7. Стоицизъм: да, чашата е наполовина празна – така ми се полага.

8. Комунизъм: всеки има право на пълна чаша.

9. Социализъм: чашата е наполовина празна, обаче на всички.

10. Йога: ти си и чашата и съдържанието.

Снимка: wisegeek.com