Какви емоции искаш да изпитваш?

  • Сподели:
Какви емоции искаш да изпитваш?

Представи си какво би било, ако имаше контрол над всичките си емоции. Трябва ти радост – хоп – и вече си радостен. Трябва ти щастие – хоп – и вече си щастлив. Трябва ти спокойствие – хоп – спокоен си. 

Има много видове емоции:

• раздразнение – ядосан, вбесен, ненавиждащ, недоволен, разгневен, възмутен;

• страх – притеснен, нервен, тревожен, изплашен, потиснат;

• срам – виновен, с угризения, засрамен, унижен;

• нещастие – разочарован, тъжен, отчаян, наранен, самотен, отхвърлен, притеснен;

• щастие – весел, доволен, развълнуван, спокоен, жизнерадостен;

• спокойствие – мирен, отпуснат, ведър, невъзмутим… и др.

Какви емоции искаш да изпитваш?

Колко хубаво би било да можеш да извикваш нужната ти емоция според конкретна ситуация. Предстои ти да говориш пред хора и веднага ставаш уверен. Ставаш сутрин от сън и започва новият ти работен ден и те залива сигурност и спокойствие. Някой ти казва нещо, което не си очаквал да чуеш, ставаш любопитен, вместо разочарован.

Дали това не е някаква приказка с щастлив край или съществува вълшебна пръчка, която ни дава възможност да избираме във всеки един момент начина, по който бихме искали да се чувстваме?

Не е нито едното, нито другото. И все пак съществува инструмент в НЛП (Невро-лингвистично програмиране), който се нарича КОТВА – някакъв стимул (докосване, образ, звук и т.н.), който несъзнателно предизвиква в нас определено състояние.

Как се поставя котва? Техника за поставяне на котвата:

1. Определете какво емоционално състояние искате да закотвите.

2. Предизвикайте съответното състояние.

3. Поставете котвата. Когато интензивността на преживяването достигне най-високата точка (пика), поставяте котвата, съединявайки това състояние с някакъв стимул.

Изисквания за поставяне на котви:

1. Уникалност. Котвата трябва да бъде единствена по рода си.

2. Повторяемост. Важното е да запомните добре как е поставена котвата, с какъв жест, с каква интензивност на докосването. Колкото по-точно е възпроизведена котвата, толкова по-ефективно ще работи тя.

3. Своевременност. За да бъде максимална ефективността от котвата, трябва да я поставяме в момента на най-висока интензивност на преживяването. За да има резултат, нужно е повторение 30 дни, по няколко пъти на ден.

Още за котвите на Курс обучение "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".