Какво разкрива формата на ръката ни за нас

  • Сподели:
Какво разкрива формата на ръката ни за нас

 

Лявата ръка, дава знаци за предразположенията и характера на човека. Погледнете формата и типа на вашата ръка, и разберете повече за характера си.

1.Елементарната ръка – Тя е къса и дебела с тежка длан и набити пръсти. Говори за човек, който мисли бавно има флегматична природа, и се води от инстинктите си.

2.Квадратна административна ръка – Дланта очевидно е във формата на квадрат, както и основата на пръстите и техните връхчета. Говори за човек, който е здравомислещ и е способен бизнесмен.

3.Философската ръка – Тя е дълга и костелива с изявени стави на дългите пръсти. Този вид ръка, обозначава задълбочения мислител, който трудно може, да бъде разбран, чувствителен е и изпълнен с достойнство.

4. Шпатулната ръка  - Тя е широка със сплескани връхчета, на пръстите и длан, която от единия си край, било от към китката, било от към основата на пръстите е много по – широка. Тя говори за енергичност, оригиналност, изобретателност и любов към действието. Нейният притежател, ще бъде независим и оригинален, във всяко свое начинание.

5.Конусовидната или артистичната (художествена) ръка – Тя е пълна и добре оформена, като е или конусовидна или закръглена, и има заоблени и заострени пръсти. Хората с такива ръце, обичат всяко артистично нещо, дори, ако те самите не са творци. Те имат способността, да водят лесно разговор, чувстват се добре, при общуване с непознати и са щедри в паричните въпроси.

6.Психичната ръка – Тя е дълга и слаба със заострени в края пръсти. Притежателят и е нежен  идеалист и може, твърде лесно, да бъде измамен или заблуден. Говори за човек, който не е от този свят и върху когото, може лесно, да се окаже влияние или да бъде засегнат.

7.Смесената ръка – Тя има пръсти от различните видове ръце и формата й не може, да бъде лесно квалифицирана. Говори за голяма приспособимост към работата, хората и обстоятелствата, но и за липса на твърдо определени цели. Хората с такава ръка, вярват дълбоко в късмета.