Кармата – изкуплението на нашите души

  • Сподели:
Кармата – изкуплението на нашите души

Нашият живот и съдба са пряко свързани с всяко наше действие и мисъл, което мигновено се запечатва във Вселената, а кармата се грижи да го върне към нас с пълна сила.

Когато сме достатъчно одухотворени и живеем един живот изпълнен със смирение, топлота и любов, няма никаква причина да се притесняваме от силната непрощаваща възвръщаемост на нашата карма, защото ясно е казано: Каквото мислиш за ближния си, това ще те стигне, затова внимавай на къде са насочени твоите действия, защото кармата е способна да запечата всяка твоя стъпка във времето и да я върне с ударна сила към самият теб!

Кармата е Вселенска сила, която не оставя никой човек да не получи, това което е пожънал тук на Земята и тя го прави с мощна сила, която успява да върне двойно всичко, което сме сторили в живота си. Тя е възмездието, което получаваме чрез Вселената и когато правим хората около себе си нещастни и мислим тяхното зло, ние предизвикваме това възмездие с пълна сила, да ни върне всяка болка и мъка, която сме успели да причиним в живота си.

Миналото ни директно пише нашето бъдеще или иначе казано, това което сме сътворили преди, ще се върне към нас всеки момент и то в мащабни и заплашителни размери. Кармата е начин да се пречистим от всички грехове, които сме успели да натрупаме тук на Земята и когато животът ни на тази земя приключи, да бъдем достатъчно чисти, за да се извисим към небесата.

Благодарение на този метод за възвръщаемост на събитията - няма забравено добро или лошо, защото всичко остава записано в паметта на Вселената и тя се грижи да го върне към нас по такъв начин, че да пречисти душата ни от всичко мръсно, което сме натрупали във нея. Животът е едно вълшебство, което никой не успява да разгадае от самото раждане до смъртта и след нея, човек е неспособен да манипулира съдбата си и каквото му е писано това се случва, а единственото което може да направи е да се опита да запази своя дух чист и неопетнен от злини.

Тогава кармата ще го възнагради с цялото щастие, което е успял да посее и добрината, която е раздал на другите. Кармата е като чип, който успява да съхрани пълната информация, за всички детайли от живота ни – нашите мисли, постъпки, действия, изказани думи - стоят запечатани и след известно време идват в живота ни, но този път са закодирани да ни върнат причиненото добро или зло с лихвите.

Кармата може и да закъснее – научно доказано е, че тя закодира действията на човек и следващият път, в който той се прероди, тя успява да съхрани действията му от предишния му живот. Кармата може и да позакъснее и да изчака следващия път, в който се преродим, именно тогава да изпитаме пълната сила на нейната възвръщаемост, но тогава тя ще бъде в гигантски размери.

Научно доказано е, че и животът, който живеем в момента е плод на събития, които са се случили в предишните ни животи и това, което предстои да ни се случи, също е причинено от нашите постъпки в минали животи. Смисълът на кармата се състои в това да покаже на всеки човек на света, че неговите постъпки няма как да не останат незабелязани, както и без никакви последствия. 

Кармата е урокът, който получаваме за действията и постъпките си, тя е тази сила, която определя баланса във Вселената и прави така, че всичко да си дойде рано или късно на своето място. 

В повечето случаи нейното действие настъпва в следващото ни прераждане, тогава тя е успяла да съхрани цялата информация за нас и да създаде точен план, за бъдещия ни живот и той се определя пряко от това, какви вреди сме нанесли или колко добро сме раздали. 

Кармата е отплатата на Вселената и всеки, който смята, че няма да остане ненаказано зло, както и възвърнато добро, е в голяма и пълна заблуда. Възвишената душа се стреми към усъвършенстване и непрестанно обогатяване, а това може да се случи единствено, когато успеем да съхраним в себе доброто, както и да го предадем на останалите заблудени души.

Мисълта на човек е способна да обърне кармата и да промени събитията, а силата която носим в своята душа, чертае пътя, по който стъпваме и събитията, които ни се случват са плод именно на това което се върти в главата ни. Възвръщаемостта на кармата никога не подминава човешките души и дори, когато те са се преродили и са променили своето физическо тяло, кармата им напомня за злините, които са причинили в предишните си животи.

Доброто също може да се възвърне, ако не в този живот, то най-вероятно в някое от следващите ни прераждания. Кармата притежава възвишената сила да променя събитията в нашия живот, да ни подлага на изпитания и на нечовешка болка и всичко това ни се случва, защото в предишните си животи сме прегрешили. 

Кармата е способна и да отнеме човешкия живот, както и да го съсипе до основи, защото това е важният урок, който задължително дава на всяка грешна човешка душа. Светлината и чистият дух ни помагат да пренапишем съдбата си в този и в следващите си прераждания, ние ще останем неопетнени от злобата и ще носим светлината в себе си.

Човешкият дух е енергия, която не изчезва, а физическото тяло е променлива форма, която има своето начало, както и своя край, след което се изпарява, а душата се въздига нависоко в небесата и търси следващото тяло, на което да даде живот.

И когато го намери, тялото се преражда и слиза отново на Земята, за да може да изкупи своите грехове от предишния си живот или да получи неизмеримото щастие, което е успял да предаде благодарение на своята доброта и честност.

Прераждането е втори шанс да се променим, да платим за своите грешки и да пречистим изстрадалата си душа, то ни помага да съберем дълговете си, по един наистина свръх естествен начин.

Ако в предишния си живот сме карали хората да страдат, лъгали сме, били сме подли, жестоки, алчни и непочтени хора, то кармата ще изкупи нашите грехове, като в следващия живот ще ни изпрати тройно по-голяма болка страдание и мъка, която трудно ще можем да понесем, защото всяко нещо в този свят и живот си има и цена за разплата.

Няма невъзвърнато добро, но няма и ненаказано зло, защото всичко рано или късно се връща към нас и то с пълната сила и гнева на Вселената.