Когато невежеството крещи, умът мълчи

  • Сподели:
Когато невежеството крещи, умът мълчи

Притча

Магарето казало:
- Тревата е синя.
Тигърът отговорил:
- Не, тревата е зелена!
Избухнал спор и те отишли при лъва, кралят на гората, за да разреши разногласията им.
Още преди да стигнат до трона на лъва, магарето започнало да крещи:
- Ваше величество, вярно ли е, че тревата е синя?
Лъвът отговорил:
- Точно така, тревата е синя.
Магарето се зарадвало и продължило:
- Тигърът не е съгласен с мен, противоречи ми и ме дразни, моля, накажете го.
Царят на животните обявил:
- Тигърът ще бъде наказан с 5 години мълчание.
Магарето скочило щастливо и тръгнало доволно, повтаряйки:
- Тревата е синя ...
Тигърът, приемайки наказанието, попитал лъва:
- Ваше величество, за какво ме наказахте? Не е ли тревата зелена? 
Лъвът отговорил:
- Наистина тревата е зелена.
Изненаданият тигър попитал:
- Тогава защо ме наказвате?
Лъвът отговорил:
- Това няма нищо общо с въпроса тревата синя или зелена е. Наказанието е за факта, че смело и интелигентно животно като теб не може да прекарва време в спорове с муле, а след това да идва при мен с този въпрос. 

Най-страшната загуба на време е да спорите с глупак и ограничен човек, който не се интересува нито от истината, нито от реалността, а само от победата на своите убеждения и илюзии. Не пилейте време за нелепи аргументи. Има хора, които, колкото и доказателства и показания да получат, не могат да ги разберат, защото са заслепени от омраза и обида. Единственото, което искат, е да бъдат прави.
Когато невежеството крещи, умът мълчи.