Когато смяташ, че превъзхождаш другите...

  • Сподели:
Когато смяташ, че превъзхождаш другите...

Да съдиш другите, да ги критикуваш без повод, да отричаш думите им или да твърдиш, че думите им не са валидни, отнема нещо от самия теб и от тях. Това означава, че смяташ, че ги превъзхождаш или че по някакъв начин те се нуждаят от твоя контрол или авторитет. Това отнема от способността ти да поддържаш любов и уважение към другите, което означава, че ще ти бъде трудно да създадеш отражение на любовта и уважението, когато най-много имаш нужда от него.

Не можем да позволим на другите ни засягат толкова много, но трябва да се срещаме един с друг по средата и да признаем този обмен на енергии. Трябва да бъдем честни със себе си и да живеем със своята си истина, да зачитаме различията на другите и да се въздържаме, ако изобщо е възможно, от злоупотреба с власт и енергия.

Дълбоки рани зарастват и божественото не означава съвършенство, то значи същност, преданост, автентичност и да се отнасяш към другите така, както би искал да се отнасят към теб. То значи да се поровиш в това кои сме наистина, а не в това, което сме били обусловени да бъдем, и означава също да срещнем лице в лице страховете си с голяма смелост, вместо да живеем в отрицание на работата, която трябва да се свърши на Земята.

Понякога чувстваме необходимостта да се отстояваме или да се защитим и въпреки че трябва да игнорираме онези, които се стремят да ни омаловажат или да отнемат от нас, това не винаги е лесно. Понякога ни хващат в мрежата си и нашата вибрация изтича, докато се опитваме да им покажем колко вредни могат да бъдат думите им. Обикновено това изобщо не решава нищо, освен че ни помага да изчистим нечия проекция от нашето пространство.

Моята молитва е хората да избират думи на любов и да възвисяват другите с доброта и подкрепа, а не да ги събарят, за да се почувстват по-добре или по-силни. Моята надежда е хората да споделят своите мисли и мнения и различни гледни точки по здравословен и конструктивен начин. Ние се нуждаем един от друг повече от всякога и хармония и единство е нашата цел, нищо по-малко от това не изисква нашето старание и желание да работим по него и да го изясним.

Това е начинът, по който се преодоляват тъмните сили, ние не можем да ги преодолеем, ако оставаме в раняващите модели и се стремим да отнемем от другите, за да утвърдим нашите убеждения и вярвания. Ние всички сме на собствените си пътувания към истината и взаимното уважение е основата, която служи на всички.

Автор: Лаура Магдалена / Превод: Alhambra