Квинтилиан: Хората с удоволствие слушат това, което не биха искали да кажат сами

  • Сподели:
Квинтилиан: Хората с удоволствие слушат това, което не биха искали да кажат сами

Марк Фабий Квинтилиан (35 – 96 г. от н.е.) е виден римски оратор, учител по реторика, адвокат, писател и литературен критик.

Квинтилиан е основател на първата държавна школа по риторика, отворила врати по време на управлението на император Веспасиан.

HighViewArt.com подбра двадесет любими цитата от Квинтилиан: 

1. "По-добре да загубиш приятел, отколкото остротата на думите."

2. "Изморява ни не толкова самият труд, колкото мисълта за него."

3. "Сърцето прави хората красноречиви. - т.е. вълненията карат хората да говорят."

4. "Историята трябва да се разказва, а не да се доказва."

5. "Само тази работа е дълга, която я вършиш без всяко желание."

6. "Искай прекалено, за да получиш колкото ти трябва."

7. "Който обича да изтъква своята ученост пред глупаците, него ще го считат за глупак сред умните."

8. "Лъжецът трябва да помни какво говори."

9. "По-дълбоко се запечатва в паметта това, над което повече сме се трудили."

10. "Да се наказват телесно децата е низко и характерно само за робите. Детето, което не го оправят порицанията, привиква към побоите и се научава да ги понася с робско упорство."

11. "Осъждат това, което не разбират."

12. "Алчността е майка на жестокостта."

13. "Свободата и разпуснатостта са съвършено противоположни едно на друго понятия."

14. "Където са приятелите, там са и парите."

15. "Във всяка работа чуждите съвети имат по-малко значение от собствения опит."

16. "Живея не за да ям, а ям, за да живея."

17. "Който, намирайки по-доброто, търси друго, той търси по-лошото."

18. "Това, което в едни случаи се нарича свобода, в други се нарича разпуснатост."

19. "От смеха до осмиването разстоянието е съвсем малко."

20. "Спри парите и ще прекратиш войната."