Личен ръкопис за успех

  • Сподели:
Личен ръкопис за успех

В море от информация

В днешното забързано време, наситено с информация и възможности, все по-често губим фокуса си и ако поколенията от средата на миналия век живееха в рамката на организиран и подреден живот, то за онези след тях нещата съвсем не стоят по същия начин.

Разстоянията и времето започват да губят важността си. Все нови и нови примамливи възможности се появяват от екрана на смартфона, най-често даващи готови отговори за това кое е важно и добро за нашия живот.

Но Грей Хопър не случайно казва: "Ние сме залети от информация. Нужно е да я прекараме през процесора. Човек трябва да превърне информацията в интелигентност или знание. Склонни сме да забравим, че никой компютър не може да зададе нов въпрос."

И логично се появява въпросът пред младите хора:

Мога ли сам да определя целите и формулирам желанията си, да управлявам времето си и разгърна личния потенциал, да използвам всички възможности без да пренебрегвам опасностите? 

Или винаги е необходимо нечие присъствие за обратна връзка и съвет, било то на родител, учител, университетски преподавател, коуч специалист и ментор?

Божидара Мавродиева разработва "Личен ръкопис за успех" като инструмент за себеразвитие, с който можеш да погледнеш в себе си и да огледаш света. Подходящ е за всеки, който иска да се развива, да успява, да постига.

Като използва частите за тримесечни и седмични целеполагания и спазва структурата на въпросите, човек можеш ясно и точно да отчете пред себе си свършеното през предходния период, да планира действията си за следващия и да оцени защо е важно за него постигането на поставената цел.

Мощен инструмент е прилагането на SWOT анализ за всяка конкретна цел. С него безпристрастно може да огледаш собствените си потенциал и липси, върху които да работиш; да идентифицираш външните препятствия и опасности, както и да използваш всички възможности.

Елементи на SWOT анализа:

Силни страни: 
Кои твои лични способности, качества, нагласи ще ти помогнат в изпълнение на целта? Как ще ги активираш? Какъв ще е позитивният ефект в живота ти?

"Никой скромен човек никога не е правил или ще направи състояние" - Мери Монтегю

Слаби страни:
Кои твои лични качества, липси, склонности може да ти попречат? Как ще ги управляваш? Какво трябва да промениш?

"Извинете, че не Ви познах, но толкова съм се променил!" - Оскар Уайлд

Възможности:
Каква подкрепа отвън можеш да ползваш? На кого е? Как ще я получиш? Какви са външните обстоятелства, които ще са от полза за изпълнение на целта? Как ще ги използваш?

"Ти виждаш пустота - отговори тя - а аз възможности." -  Нийл Шустърман

Заплахи:
Кои са най-големите трудности, които може да срещнеш? Какво отвън може да ти попречи - кои хора и обстоятелства? Как ще преодолееш това? Какво можеш да промениш?

"- Изглежда много красиво.
- Да. Опасните неща често имат такова качество." - Валтер Мьорс