Много от нас не живеят мечтите си, защото живеят страховете си

  • Сподели:
Много от нас не живеят мечтите си, защото живеят страховете си

Десет мисли за любовта, щастието, човека и смисъла на живота:

1. "Срещнах на улицата млад беден човек, който беше влюбен. Шапката му беше стара, палтото протрито, наметалото смъкнато, обувките подгизнали с вода и душата му искряща от звезди." -  Виктор Юго

2. "Главното в живота е винаги да се прави добро на хората. Ако не можеш да направиш голямо добро, постарай се да извършиш поне малко." - Св. Лука Войно-Ясенецки

3. "Войната не е по пътищата, а в нас самите. Това по пътищата са само последствия, че губим битките в себе си. Самоконтрол." - Карней

4. "Добре, че ги има децата, за да научат възрастните на нежност." - Антон Дончев

5. "Всяко човешко сърце е островче на Бога." - из "Светоотечески поучения"

6. "Остани с онези, за които единствената важна врата е тази на сърцето, и които никога няма да нахлуят в душата ти без твое позволение. И които никога няма да се възползват от тази врата, за да те поразят със смъртоносна стрела." - Паулу Коелю

7. "Човек може да даде на друг човек капка топлина и внимание. Може да го накара да се почувства значим и потребен. Затова трябва да внимава, кого допуска близо до себе си. Близостта поражда желание да задържиш, а нищо не може да се задържи. Чувствата са като времето – могат само да се преживеят." - Ерих Мария Ремарк

8. "Една от отличителните характеристики на нашия век се състои в това, че знаем всичко и не правим нищо." - Александър Херцен

9. "Какъвто и да е въпросът, любовта е отговорът!" - Барабара Де Анджелис

10. "Много от нас не живеят мечтите си, защото живеят страховете си." - Лес Браун