Монасите и момичето

  • Сподели:
Монасите и момичето

Двама монаси вървели по кален път. Валял силен дъжд. Настигнали красиво момиче в копринено кимоно, което не можело да прекоси огромна локва на пътя.

Единият монах повикал момичето, вдигнал го на ръце и го пренесъл на отсрещната страна.

След това двамата монаси продължили пътя си към храма, само дето другият монах през цялото време мълчал намръщено. Малко преди да стигнат храма, не издържал и попитал: 

- Ние, монасите, не се доближаваме до жени. А ти дори пренесе това момиче на ръце през локвата. Защо? 

На което първият монах отвърнал: 

- Аз оставих момичето на пътя. Ти още ли го носиш в себе си?