Най-дългите думи в света

  • Сподели:
Най-дългите думи в света

Euronews направиха класация на най-дългите думи в света, в която добавяме и най-дългата българска дума. 

Български език

"Непротивоконституционствувателствувайте" (39 букви) е най-дългата дума в българския език. Тази дума е въведена в речника през 1947 г., за да обслужва т.нар. "Димитровска конституция".

Немски език

Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft (79 букви) е най-дългата дума в немския език и означава име на корабна компания от Австрия.

Нидерландски език

Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamheden (49 букви) е най-дългата дума в нидерландския (холандски) език и с нея се назовава процеса по приготвяне за детско карнавално шествие.

Английски език

Рneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 букви) е най-дългата дума в английския език и с нея се обозначава заболяване, възникнало от вдишването частици от силиций.

Най-дългата дума в света

Няма да изпишем най-дългата известна дума в света, просто защото тя е изградена 189 819 букви. Нужни са повече от три часа, за да бъде прочетена на глас, ако това въобще е възможно.

Думата започва така:

Methionylthreonylthreonylglutaminylalrylglycylphenylalanylprolylvalylprolyylglycy...

И завърша така:

...thrnylaspartylvalylglutaminyllysylglutamilthreonylleucylserylleucylglycylasparalaspartylserylalanylthr.

Най-дългата дума в света представлява пълното химическо име на протеина "Титин", който от своя страна също е най-дългият протеин, известен на науката. 

Ако сте любопитни, може да видите как изглежда тази дума тук: geekologie.com/titin.txt

Ако сте още по-любопитни, във видеото може да чуете как звучи поне в началото най-дългата известна дума в света. 

Най-дългите думи в света