Най-важният урок

  • Сподели:
Най-важният урок

Веднъж, за да усмири непрекъснато каращите се деца, учителката Хелън Мросла дала на учениците си следната задача: да напишат какво харесват във всеки от своите съученици. В края на урока събрала листовете и ги занесла у дома.

През почивните дни тя обобщила резултатите и в понеделник дала на всяко дете лист, на който след неговото име следвало описание на качествата, които харесват в него останалите ученици.

Докато децата четели, се чували възклицания: "Наистина ли така мислят за мен? Не знаех, че ме харесват...". Никой не обсъждал това в клас повече. Всеки прибрал своето листче и продължил напред.

След няколко години едно от момчетата - Марк, загинало във Виетнам. Погребали го в родната Минесота. На погребението дошли приятели, бивши съученици, учители. На помена баща му отишъл при Хелън и й казал: "Искам да ви покажа нещо".

Той извадил от портфейла си смачкан, сгънат на четири лист. Било видно, че листът е четен и препрочитан многократно. "Това беше сред вещите на Марк. Той винаги го носеше със себе си. Познахте ли го?". Това бил списъкът с положителните качества, които съучениците харесвали в Марк. "Много ви благодаря - казала майка му, - това беше много ценно за сина ни."

В този момент се случило нещо изумително - един по един съучениците на Марк наобиколили учителката си:

"Аз още пазя моя лист в най-горното чекмедже на бюрото си",

"Пазя моя в сватбения си албум",

"Ето го, аз винаги го нося със себе си",

"Ние всички пазим тези листчета".

Това кратко упражнение по доброта, измислено от младата учителка, оставило неизличима следа в живота на нейните ученици. Всеки се нуждае от добра дума, от знанието, че останалите го виждат и харесват.

Ето и посланието на Хелън Мросла:

"Свикнали сме да сме заобиколени от много хора и забравяме, че животът ни един ден ще свърши. И ние не знаем кога е този ден. Затова, моля ви, казвайте на хората около вас колко ги харесвате и обичате и колко важни са те за вас. Преди да стане твърде късно."

Материалът е предоставен от издателство "Клевър Бук" - активни карти и книги за деца. Вижте повече на cleverbook.net.