Някога хапал ли те е слон?

  • Сподели:
Някога хапал ли те е слон?

 

- Някога хапал ли те е слон? - внезапно попита старецът.

Хенри поклати отрицателно глава.

- А комар?

- Разбира се, че ме е хапал - отвърна по-младият мъж.

- Ето, виждаш ли какво имам предвид? - възкликна Джоунс и сложи длан на рамото на Хенри. - Онова, което наистина те достига и те хапе, са дребните неща.

Из "Проницателят" от Анди Андрюс