Обратна връзка (feedback) - защо я даваш?

  • Сподели:
Обратна връзка (feedback) - защо я даваш?

Когато даваш обратна връзка (feedback) на човека срещу теб, обърни внимание защо го правиш, от каква нужда се водиш? Ето няколко причини:

1. Смяташ, че можеш да помогнеш на човека да реши каквото иска?

2. Мислиш, че можеш да подобриш важни негови взаимоотношения и връзки?

3. Давайки обратна връзка, подсигуряваш желана развръзка, която човекът срещу вас не вижда?

4. Ще получиш желаното от конкретния разговор и среща?

5. Ще помогнеш да другия да се подобри в бъдеща подобна ситуация?

6. Ще си постигнеш с това целите, каквито и да са те?

7. Човекът срещу теб ще се почувства по-добре?

Каквито и да са подбудите да даваш обратна връзка, имай предвид две основни неща:

• Човекът има ли нужда да чуе обратната връзка, моли ли те за това?

• Човекът готов ли е за този "подарък"?

Ако го правиш с най-добри намерения, с много обич и желание да помогнеш, нека този дар бъде поднесен много нежно и фино с отворено сърце.

Ако го правиш, за да задоволиш собственото си ЕГО, това също има смисъл:

• Воден си от нужда да изпъкнеш, да се покажеш умен, съобразителен, готин, добър приятел.

• Отработваш твои нужди, търсиш отговор на твои въпроси, виждаш възможност да погледнеш на твоите слаби места отстрани.

Заповядай на Обучителен курс на тема: "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".