Петър Дънов: Ако се отнасяш зле с някой, ти пакостиш на себе си

  • Сподели:
Петър Дънов: Ако се отнасяш зле с някой, ти пакостиш на себе си

Онзи, който е пълен с благодат и истина, има еднакви отношения към всички хора.

Кажи на човека една хубава дума и повече не мисли.

Как ще постъпи той, дали заслужава това, не те интересува.

Този човек не се е родил, за да те разбира.

Никога не изисквайте от хората, с които дружите да бъдат като вас.

Не настъпвайте никого. Нито с мисъл, нито с чувство, нито с постъпка.

Ако се отнасяш зле с някой, ти пакостиш на себе си.

Учителят Петър Дънов