Петър Дънов: Христос се ражда в сърцата и душите

  • Сподели:
Петър Дънов: Христос се ражда в сърцата и душите

Пет мисли на Петър Дънов за Иисус Христос:

1. "Христос се е родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си, там ще се роди Той. Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен, както за себе си, така и за окръжаващите. Това значи пробуждане на човешката душа… Няма и в Космоса вън, и в мистичните дълбочини на душата вътре, по-пълно изявление на Любовта от онова, което ние олицетворяваме в Христа."

2. "Христос е едно Божествено космично същество, което иде от Централното слънце на Вселената, около което нашето Слънце се върти и за 20 милиона години извършва един кръг. От това Вселенско слънце иде Христос. Христос е най-великото същество."

3. "Няма и в Космоса вън, и в мистичните дълбочини на душата вътре по-пълно изявление на Любовта от онова, което ние олицетворяваме в Христа. Днес хората делят Христа на "историчен", "космичен", "мистичен" и т.н. Ала Христос сам по Себе Си е един и неделим. Има само един Христос – Живият Христос, който е изявление на Бога, изявление на Любовта. Христос – това е Бог, който се разкрива на света. ...И когато аз говоря за Христа, считам Го не като отвлечен принцип, а като реално въплъщение на Любовта."

4. "Любовта на Христа превишава всяко знание. Аурата на Христа е така велика, така светла, че излъчва ослепителна Светлина. Човек има още много да живее и постепенно ще се доближава до Любовта на Христа. Носител на висшето Знание е пак Христос. Когато човек приеме Любовта и стане дете на Любовта, когато влезе в света на Любовта, тогава Христос ще го хване за ръка и ще го въведе в храма на Мъдростта, ще му повери ключовете на Знанието как да управлява силите на Природата."

5. "Христос ще дойде, това е безспорно; и скоро ще дойде... Под думата Второ пришествие не бива да се разбира свършекът на света, а то е Второто идване на Христа."