Петър Дънов: Материалните неща са временни

  • Сподели:
Петър Дънов: Материалните неща са временни

Когато небето пожелае да ти даде нещо, никога не пожелавай временни неща!

Парите ще се изхарчат и дрехите ще се скъсат.

Поискай да ти се даде сърце, чисто като кристал. Ум, светъл като слънцето. Душа, обширна като Вселената. Дух, мощен като Бога и едно с Бога.

Поискай онова, което никой друг не може да ти даде и никой не може да ти отнеме.

Богатството е да бъдеш здрав, да имаш чиста кръв, чисти мисли, чисто сърце.

Материалните неща са временни.

Петър Дънов