Петър Дънов: Не може да мислиш за някого, ако той не мисли за теб

  • Сподели:
Петър Дънов: Не може да мислиш за някого, ако той не мисли за теб

След мислите на Петър Дънов за успеха и за мисията на жената, HighViewArt.com подбра още 15 мъдрости на Учителя, които могат да ни бъдат полезни всекидневно. Прочетете ги и се замислете колко прости всъщност могат да бъдат нещата. Ако самите ние поискаме, разбира се...

1. "Не може да мислиш за някого, ако той не мисли за теб."

2. "Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце."

3. "Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън от себе си. Отвън са само условията на живота."

4. "Ако искате да ви посети любовта, пожелайте я от дълбочината на душата си. Винаги идва отговор на силните, искрени желания на човек, които излизат от неговата душа."

5. "Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече от най-богатият цар. Ако имаш един човек, на когото във всички случаи да разчиташ, това е повече от всяко богатство."

6. "Който иска да бъде здрав, трябва да увеличи количеството на любовта и енергията в себе си."

7. "Вие не обичате някого, но Бог го обича. Какво ще правите тогава? Понякога казвате: "Той има много недостатъци". Престане да мислите за недостатъците на хората. Търсете доброто у хората - у тях има една божествена страна. Дръжте нея в ума си!"

8. "Свободата идва като резултат на любовта. Любов, която не прави човека свободен, не е любов."

9. "Всеки, който се е опитал да изправи един лош човек, сам е станал лош."

10. "Не разваляй това, което природата е наредила. Не й давай съвети какво да прави. С нея на състезание не ходи и нищо насила от нея не вземай."

11. "Когато слушате много умове или пиете вода от много извори, вие нищо няма да постигнете. Не се поддавайте на чужди съвети. Всеки чужд съвет внася в човека противоречие. Дойдете ли до противоречие в мислите си, спрете, нищо не предприемайте. Не се заблуждавайте от объркващите ви хора. Всякога започвайте едно разрешение от себе си. Нека всеки си остане свободен."

12. "Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко, а обикновеният човек – само в специфични неща и места. Глупакът пък намира нещастието навсякъде и във всичко."

13. "Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов."

14. "Всеки да контролира себе си, да не обръща внимание на другите. Човек, който се занимава с чуждите грешки, ще направи същите."

15. "Има едно знание, което не търпи да се говори за него. Аз го наричам Радост."