Петър Дънов: Още 10 правила в живота

  • Сподели:
Петър Дънов: Още 10 правила в живота

1. "За да се вразуми един човек, небето прилага три начина: наказание, мъчнотия и препятствие."

2. "Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познание на Божествената Мъдрост. Те са мрачни облаци, които винаги държат небето мрачно за вас и не можете да виждате. Никога не се обезсърчавайте, защото няма в Отца нищо невъзможно. Щом ви се дава живота, съградете храма, не го осквернявайте с грехове."

3. "Турете вашите нужди на последен план, защото закон е: Ако желаете на другите и то повече, най-напред вас ще удовлетворят. Затова не искай само за себе си, но искай за хората, защото онова, което бъде изпратено тям, ще дойде чрез тебе."

4. "Ако искате да познаете Бога, трябва предварително да Го обичате."

5. "Не е външният изглед на нещата, на който хората трябва да обръщат внимание, а е вътрешното съдържание."

6. "Никога във вашия ум да се не заражда мисълта, че Бог не ме обича, че не се грижи за мен, че не Го познавам. Това е светотатство, грях. Ако Бог ви не обича, нямаше да ви прати на земята да работите. Ако казвате, че Бог не се грижи за вас, то значи, че Той не е всемъдър, всъщност Той ви е написал на дланта си и всякога сте пред очите Му. Като любите Бога, Той ще ви се открие, ще Го познаете."

7. "Не бързайте да бъдете учители, преди вие да се научите, защото тези, които научите, ще се върнат и ще ви бият."

8. "На силни хора мост не ставай."

9. "За хляб не се продавай."

10. "Не бива да одумваме хората, защото като одумваме тях, одумваме техния създател."

Източник: beinsa.bg