Петър Дънов: Величието на Бога е в...

  • Сподели:
Петър Дънов: Величието на Бога е в...

Величието на Бога не е в това, че създава слънца и вселени - това Той може да направи в един момент.

Ти имаш скръб, всеки те подритва и се нуждаеш от една малка подкрепа.

Който мине край теб, казва:

- От този човек нищо няма да излезе.

Но Бог, Творецът на Вселената, спира работата Си, незабелязано слиза до теб и ти нашепва:

- Не бой се, не се обезсърчавай, Аз ще ти помогна, ще уредя твоите работи още днес.

И ти се зарадваш.

- Какво става с този човек?

- Бог му проговори.

Това са великите работи, които Бог върши. Аз говоря за Господа, Който посещава хората не в църквите, но в техните отчаяни, наскърбени сърца.

Петър Дънов