Петър Дънов: Влезе ли Любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън

  • Сподели:
Петър Дънов: Влезе ли Любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън

Дванадесет мисли на Учителя Петър Дънов за влиянията в живота:

1. "За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно."

2. "И най-силният, и най-ученият човек не може да се освободи от влияния. Малко или много, всеки човек се намира под чужди влияния и внушения."

3. "Мислите и чувствата на хората се преплитат, както и съзнанията им. Това показва, че хората са свързани помежду си."

4. "Чуждите мисли са като тенията. Влязат ли в човешкото тяло, те изсмукват хранителните му сокове и може да го задигнат. Такива тении има и в духовния свят. Те отстъпват само при Любовта."

5. "Каквото и да правите, вие не можете да се освободите от влиянието на низшия свят. Спасението ви от това влияние седи във връзката ви с разумния, възвишен свят."

6. "Не е лесно да се справи човек с отрицателните влияния в себе си. Щом победи тях, ще дойдат отрицателни влияния отвън, да му противодействат. Щом си победил вътрешните противодействия, ти трябва да победиш и външните."

7. "Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате, да не се поддавате на външни влияния или поне да ги разбирате и да знаете как да си въздействате."

8. "Засега още човек не е господар на себе си, вследствие на което не може да бъде независим. Като знаете това, вие трябва да бъдете будни и разумни, да не се поддавате на влияние."

9. "Човек трябва да желае здраво тяло, здраво сърце и здрав ум. Желае ли за себе си това, той трябва да желае същото и за другите хора."

10. "Чрез самообладание, чрез вяра човек ще дойде до положение да се противопоставя на лошите влияния в себе си и да дава предимство на добрите."

11. "Духовният човек трябва да се пази от груби, от грозни образи, да не оставя те да му въздействат, понеже след време те ще произведат лоши последствия върху цялата му психика. Затова всеки човек трябва да има будно съзнание, с което да отблъсква от себе си тези груби, лоши образи. Грозните, изопачените, кривите образи са причина за голяма част от страданията на човечеството, от които то и досега не може да се освободи. Човек трябва да живее с красивите образи на живата Природа, да се съобразява с нейните закони и да ги прилага в живота си."

12. "Влезе ли Любовта в човека, всичко нечисто и вредно излиза навън."

Източник: portal12.bg