Петър Дънов: Всяка изречена груба дума се връща обратно

  • Сподели:
Петър Дънов: Всяка изречена груба дума се връща обратно

Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система на човека. Защо? Защото тя се връща обратно върху него.

Косвено ние си даваме вид на свободни, но един друг се копираме. Ако някой те изкушава на пътя, да кажем, постъпва грубо, той с това ти дава един лош пример и ти да постъпваш като него. Там се огрубяват хората.

Той, като ти каже една груба дума, поставя те на изкушение и ти казваш: "Чакай, и аз мога да ти кажа нещо подобно!" Кажеш му още по-лоша дума.

Е, питам: двама души, които си казват лоши думи, какво постигат? Огрубяват се – нищо повече. Там е всичката мъчнотия. Затуй в езика си, в мисълта си трябва да сте въздържани, ако искате да вървите успешно.

За пример, кажа някому една груба дума, а след това искам да зная дали е груба, или не. Как ще проверя? Ето как. Ще кажа някому: моля ти се, кажи същата дума на мен, за да я опитам! Каже ли ми я, ще зная вече, каква е тази дума и какъв ефект произвежда.

Всяка груба дума се отразява вредно върху нервната система на човека. Защо? Защото тя се връща обратно върху него. Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система и човек заболява.

За предпочитане е да вървите пеш, отколкото да се качите на каруца, която ще ви разтърси до последната клетка. Като знаете това, пазете се от мисли, чувства и постъпки, които разтърсват нервната система. От какво се нуждае каруцата? От пружина. Трептенията на човешките думи, мисли и чувства също се нуждаят от пружина, т.е. от мекота…

Казано е: "Блага дума отваря железни врата". Следователно, кажи на човека една блага дума, да го повдигнеш и успокоиш. Острата, груба дума възбужда, дразни човека. Благата дума е естествена храна за човека. Дай му сладка храна, ако искаш да ти благодари.

Петър Дънов