Петър Дънов: Здравият човек мисли право, диша дълбоко и се храни добре

  • Сподели:
Петър Дънов: Здравият човек мисли право, диша дълбоко и се храни добре

Десет цитата от Петър Дънов за здравето: 

1. "Здравето има отношение не само към физическия свят но и към сърдечния и умствения. То е резултат на висшите закони на разумния свят."

2. "Да бъде човек здрав, умен, добър, това значи да има сила в себе си, да издържа на противодействията, които среща в природата."

3. "Едно от качествата на здравето е веселието. Здравият е всякога весел, бодър, готов за работа."

4. "Без здраво тяло човек нищо не може да постигне."

5. "Здрав човек е само онзи, който оценява благата, които му са дадени, и разумно ги използва."

6. "Здравият не се нуждае от обич. той трябва да обича. Ако искаш първо теб да обичат, а после ти да обичащ болен си, ако първо ти обичащ а после тебе обичат, здрав човек си. Ако си болен, здравият ще те обича."

7. "Да бъдеш здрав, това значи, да си в хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си."

8. "Здрав човек е онзи, на който умът, сърцето и волята са в пълна хармония. Той има светлина в ума си, импулс, подтик в сърцето си и сила във волята си."

9. "Здрав човек е онзи, в когото мозъкът, дробовете и стомахът работят правилно."

10. "Щом имаш здрав стомах, любовта ти към хората е правилна, щом имаш здрави дробове, любовта ти към ангелите е правилна, щом имаш здрава нервна система и здрав мозък, любовта ти към Бога е правилна."