Платон: В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула

  • Сподели:
Платон: В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула

Платон (427 г. пр.н.е. — 345 г. пр.н.е.) е древногръцки философ, математик, ученик на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия - първата институция за висше образование в Западния свят.

Наред със своя учител Сократ и с ученика си Аристотел, Платон поставя основите на Западната философия и наука.

Освен че е основополагаща фигура на западната наука, философия и математика, Платон често се цитира и като един от основателите на западната религията и духовност. Фридрих Ницше нарича християнството "платонизъм за хората".

HighViewArt.com подбра 20 любими цитата от Платон: 

1. "Бог е в самите нас."

2. "Книгата е ням учител."

3. "В основата на всяка мъдрост е търпението."

4. "Всички се намират във война с всички, както в обществения, така и в частния живот, и всеки сам със себе си."

5. "Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят."

6. "Добър човек е този, който се отплаща на другия с добро."

7. "Дребните цели създават дребни личности."

8. "Душата с всички сили трябва да се стреми към истината."

9. "Животът е само един миг между две вечности."

10. "Който сам не се убеди, никой не може да го убеди."

11. "Мъдрецът говори когато има да каже нещо, а глупакът - за да каже нещо."

12. "Наблюдавай един човек как се забавлява по време на игра и ще научиш повече за него, отколкото ако разговаряш с него цяла година."

13. "Не притуряй към огъня огън."

14. "Невежи са само тези, които са решили да си останат такива."

15. "Недобросъвестните оратори се опитват да изкарат лошото добро."

16. "Никой не е станал добър човек случайно."

17. "Помощта е препятствие за съществуващото или възможното зло."

18. "При сблъсъка с любовта всеки става поет."

18. "Пълното невежество не е най-голямата злина; по-лошо е натрупването на недобре усвоени знания."

19. "Само мъртвите са виждали края на войната."

20. "Честта се състои в това, да се стремим към най-доброто и да подобряваме най-лошото така, като че ли то може да стане съвършено."

По материали от "Уикицитат" и "Уикипедия".