Помнете, че...

  • Сподели:
Помнете, че...

Всеки от нас носи пълна отговорност за всяко свое преживяване. Всяка мисъл, която преминава през ума ни, гради нашето бъдеще. Силният момент винаги е настоящият момент.

Всеки изпитва враждебност към себе си и страда от чувство за вина. С мисълта "Аз не съм достатъчно способен" най-лесно можеш да се озовеш на дъното. Това чисто и просто е една мисъл, а мислите могат да се променят.

Гневът, критиката и чувството за вина са най-вредните модели на мислене. Ако се освободим от негодуванието си, можем да преодолеем дори и рака. Когато наистина обичаме себе си, всичко в живота ни върви добре.

Трябва да се освободим от миналото и да простим на всички. Трябва да се научим да обичаме себе си. Да одобряваш и да приемаш самия себе си в настоящия момент - това е ключът към положителните промени.

Ние сами създаваме всяка така наречена "болест" в тялото си. Сърцето е центърът на нашата сила. Когато мислите извират от сърцето, когато умът и сърцето се слеят, ние си възвръщаме цялата сила.

Никога не е късно да осъзнаем в какво вярваме. Ние усвояваме своята система от убеждения в много ранна възраст и после цял живот създаваме събития, които да й съответстват.

Изцелението означава да постигнем цялостност; да приемем изцяло себе си - не само онова, което харесваме, а всичко. Повечето от проблемите ни произтичат от това, че отричаме части от себе си; че не се обичаме пълно и безусловно.

Изцелението означава да си простим. Болестта се ражда от непрощаването. Няма значение какво казват другите; важно е как реагираме ние и какво избираме да мислим за себе си. Усещането, че от никого не зависиш, е чудесно. Ние притежаваме огромна способност за положителни промени в живота си.

Колкото повече задържаме мисълта си върху това, което не желаем, толкова повече то идва при нас. Отговорността към себе си започва с приемането на това, което сме; с приемането на това, с което разполагаме; с приемането на това, което е най-добро за нас. Когато обичаме, приемаме и одобряваме себе си такива, каквито сме, можем да постигнем всичко в живота.

Любовта отстранява и освобождава всичко различно от нея.

Луиз Хей 

Снимка: ieet.org