Порастване и зрялост

  • Сподели:
Порастване и зрялост

Порастването е качество на физическото тяло. Порастването се случва независимо от волята на човек. Това важи за целият му процес от раждането през остаряването до смъртта.

Зрелостта е нещо съвсем различно. Тя е качество на поведението. Тя може да се случи, а може и да не се случи. Случва се, когато човек е свободен от травмите на миналото.

Всяка неотработена травма е като котва, непозволяваща зрелостта и караща човек да прави странни неща, които погледнати отстрани имат качество на детско поведение.

Ошо: Зрелият човек дава

"Човек съзрява в момента, в който започне по-скоро да обича, отколкото да се нуждае. Когато започне да прелива, да споделя, когато започне да дава.

Акцентът тук е напълно различен. В първия случай акцентът е върху това как да получиш повече. При втория случай той е върху това как да даваш повече и да даваш безусловно.

Това е израстване, зрелост, идване в себе си. Зрелият човек дава. Само зрелият човек може да дава, защото само зрелият човек има. Тогава любовта не е зависима. Тогава можеш да обичаш независимо от това дали другият човек обича или не. Тогава любовта вече не е взаимоотношение, а състояние.

Любовта се случва само когато си зрял. Ставаш способен да обичаш едва когато си израснал. Когато знаеш, че любовта не е нужда, а преливане – душевна любов или даряваща любов, -тогава даваш без никакви условия."

Още от Димо може да прочетете на Dimo.bg.