Пред мен рисува се един различен свят. Сега, в този миг!

  • Сподели:
Пред мен рисува се един различен свят. Сега, в този миг!

В ръцете си държа сценарий, попаднал в тях незнайно откъде. Изричам написаното, като на втори план и думите редят се безучастни, напомнящи ми избледнял десен.

Декорът се променя бързо, декорът на моя ден, а в мен засилва се усещането, че писаното е за някой друг и мястото му съм заела аз! Неволнa грешка, игра на случайността.

Вървя напред през утрото на този ден, вървя свободна. Сценарият го разпилях и вместо него в ръцете си държа червени рози. Не са те в букет аранжирани, и те като мен са хаотични, непокорни, дръзки. Избрах ги днес без повод, просто ей така, и с този цвят, защото имах нужда от нещо живо, истинско, различно! 

Отекват стъпките ми в тази ранна утрин, не бързам - вървя спокойна, но уверена напред! Оставих там отзад тежестта на онзи куфар, пълен с вече чужди на сърцето мисли, чувства и мечти.

Вървя напред, но не подготвена като за война! Омръзна ми да воювам, да доказвам нещо някому, да бъда една илюзия. Вървя с изправена глава, пред мен пейзажът оживява. Картините са цветни, живи.

Започва леко да ръми, около мен отварят се чадъри.  Дъждът не е студен, по-скоро е като през пролетта, макар да е все още зимен ден. Застивам и чувствам, че не съм статист, не съм нечий измислен образ, това съм просто аз!

А розите червени, покрити вече със ситни капчици вода, са толкоз живи, толкоз ярки, един акцент на цялата картина. Онази част, която прави я неповторима.

Макар да съм мокра, макар да съм единствената, която не бяга от дъжда, аз чувствам се на място.  Жива, способна да постигна всичко! Пред мен рисува се един различен свят. Сега, в този миг!

Над мен небето е с дъждовни облаци, ръменето отдавна преминало е в силен дъжд. Обаче като на шега прозира лъч светлина. От първо малък е и едва забележим, а после до него има си другарче и много скоро сякаш облакът прорязва, и срещайки се там горе с дъжда, в небето ражда се една дъга! 

Дали от розите в ръцете ми? Дали от този ден необикновен, на дъгата аз прошепнах своето желание за приключение, за нова анотация с начало този ден!