Приключете деня и го забравете

  • Сподели:
Приключете деня и го забравете

Приключете деня и го забравете.

Направили сте каквото сте могли.

Несъмнено е имало гафове и абсурди.

Забравете ги колкото е възможно по-скоро.

Утре е нов ден, започнете го добре, бъдете ведри и с достатъчно висок дух, за да не се тормозите за старите глупости. В него всичко е хубаво и ясно.

Утрешният ден ни е прекалено скъп с надеждите и поканите, които носи, за да си губим времето с мисли за вчерашния ден.

Ралф Уолдо Емерсън