Развиване на интуицията

  • Сподели:
Развиване на интуицията

Интуицията на битово ниво се характеризира като усет, проницателност, фино разбиране, проникновение в самата същност на нещо. В психологията интуицията се разглежда като особен вид знание, като специфична особеност, като механизъм на творчеството.

Съществуват различни обяснения на феномена интуиция. Но при всички различия се подчертава връзката на интуицията с неосъзнатите форми на психична дейност, макар и спецификата на интуицията да лежи не в самия факт на неосъзнатост, а в познавателните, творчески и оценъчни функции на неосъзнатата дейност.

На интуитивно ниво са задействани всички форми на чувствеността (усет, възприятие, памет, въображение, емоции, воля ("чувствена интуиция") и интелекта, логическото мислене ("интелектуална интуиция").

Интуицията обикновено се проявява в неразривна връзка с особени състояния на подем на духовните и физическите сили. В интуитивното творчество това състояние е известно като вдъхновение. Макар и да не може да се предизвика произволно "озарение", чрез опит са установени условия, приближаващи към преодоляването на прага на съзнание. Може да се изредят няколко такива условия.

Необходимо е да се фиксира и повтаря условието на задачата, която трябва да се реши. Да се концентрира вниманието върху нея. Важно е тук умението да се чака. По този начин съзнанието се подготвя за скок, след който следва резултата.

Друго важно условие е отказа от стереотипите и клишетата. Необходим е въздух на съзнанието, а не щорите на предубежденията и предразсъдъците.

В търсенето на интуитивно решение помага и периодическото превключване на друга, контрастна по своята особеност дейност. За времето на такъв отдих прага може да слезе до толкова, че връщането към задачата веднага води до нейното решение. Но е необходимо да се отстранят отвличащите фактори, действащи не при прекъсването, а в процеса на работа над задачата.

Освен това, трябва да се стараем да намалим енергийните загуби – "ядрото" на задачата трябва да бъде представено в най-икономичната, компактна и нагледна форма (четлив почерк, поместване на малко пространство, добро осветление, удобна поза и т.н.)

И не си струва да се забравя за това колко е важна физическата почивка. Преумората, от която страдат повече менаджери, може съществено да намали интуитивните способности. Изобилието на сила и здраве способства творческите успехи и същата тази креативност, която често не достига в рутинните дейности.

Тук си струва да се замислим за правилната организация на личното време. Самодисциплината и точния график ще помогнат за концентрацията в мисленето, а значи и ще доведат до решение на проблема.

Често последният тласък към озарението е подсказката. Много известен в това отношение е примерът от биографията на Ф. А. Кекуле: вкопчените на колело маймуни му подсказали структурата на формулата на бензола.

Всеки творчески човек в много случаи дължи успехите си на интуицията си. Успешните изследователи и менаджери знаят, че много съществени научни изводи и оригинални делови решения се приемат не само с помощта на рационално-аналитичните методи, но и с помощта на интуитивното озарение.

Швейцарският психотерапевт Макс Люшер смята, че всеки човек е в състояние да развие в себе си интуиция. Освен стъпките, за които говорихме по-горе, е необходимо да се научим напълно да се отдаваме на творческата задача и да изключим преоценката си (самовъзхищение, високомерие и т.н.) и недооценката си (съмнение в себе си, чувство за непълноценност и т.н.)

Четири са нормалните чувства към себе си – самоуважение, увереност в себе си, вътрешно удовлетворение, вътрешна свобода. Разбира се, те не се явяват вечно достояние, а се намират постоянно в динамичен процес. Те се превръщат в негативни "атрибути", ако вместо увереност в себе си се появи безпомощност или депресия, ако вместо самоуважение се появи чувство за непълноценност.

Неправилните чувства към себе си блокират интуицията, затова е важна всекидневната тренировка за привеждане в състояние на четирите нормални чувства към себе си.

По мнение на Люшер, този, който е способен към мислене, основано на въображението, който може да изрази своите фантазии чрез художествени или музикални средства, той има художествена интуиция. Човек, създаващ художествен образ – художник, композитор, архитект или писател, черпи материал за своите произведения от богатството на собствените си преживявания.

Те се намират на разположение на творческата личност, ако човек преднамерено, с настойчивост поддържа в себе си настройката за търсене. Който живее в непрекъснат творчески процес, може да се съгласи с Пикасо: "Аз не търся, аз намирам".

Колкото повече успеем да се освободим от личната си стеснителност и самооценка, толкова по-внимателни и по-искрени ще бъдем, толкова по-отчетливо ще възприемаме нашите преживявания-гещалти. Колкото по-ясни са нашите представи-гещалти, толкова по-вероятно е тези два полюса да запалят искрата на интуицията.

За всичко е нужна ловкост, закалка, тренировка.

Том Бюжек, професионален психолог, занимаващ се с въпросите на мисленето и увеличаване възможностите на паметта, е разработил няколко упражнения за концентрация на вниманието. Опитайте да ги изпълните, когато сте стегнати и се чувствате на висота и в моментите, когато сте разсеяни и не ви много добре.

Работни цикли.

Когато миете чиниите, обърнете внимание на разделението на процедурата на работни цикли. Например, приготвяйки се да миете лъжичката, мислено си дайте команда "старт". Мийте лъжичката, отделяйки й внимание сякаш правите хирургическа операция на мозък. Завършвайки с лъжичката, сложете я на сушилника и мислено произнесете "стоп". След това преминете към следващия предмет и повторете процеса.

Мислени прекъсвания.

Сложете на стол пред себе си малък предмет, например монета, молив или лист хартия. В течение на 5 минути задръжте своето внимание върху предмета. Всеки път, когато вниманието ви се отклони към нещо друго, плавно го връщайте към избрания предмет. Преброете колко пъти вашето внимание е направило такива отклонения.

Мозъчни импулси.

Бавно прокарвайте молив по чист лист хартия. Концентрирайте цялото си внимание на това място, където края на молива преминава в линията. Всеки път, когато вниманието ви се отклони, нарисувайте мозъчен импулс: отбележете това място с пик на линията. Когато се приближите до края на листа, повторете още един път. Колко дълго можете да прокарвате линията права, без пикове?

Център на Вселената.

Следващия път, когато пътувате в метро или в автобус и ви се прииска да убиете времето, погледнете настрани и изберете какъв да е обект, например рекламен плакат, нечий гръб или петно на тавана. В течение на 5 минути фокусирайте своето внимание на избрания обект, забравяйки за всичко останало.

Нека за тези 5 минути за вас не съществува нищо друго в цялата вселена. Дори ако ви се прииска да мислите за други неща, продължавайте да удържате вниманието си върху избрания обект. След като минат 5-те минути, отпуснете се и погледнете настрани.

Източник: sunhome.ru / Превод: spiralata.net