С твоята мярка ще мерят и тебе

  • Сподели:
С твоята мярка ще мерят и тебе

Женатa на един беден човек приготвяла масло, а той го продавал на една от бакалниците. Маслото било оформяно като топка, всяка по един килограм. Продавал го на бакалина, а с парите купувал необходимото за своето семейство!

Един ден бакалинът се усъмнил в теглото на изкупуваното от него масло и претеглил всяка една от маслените топки. Оказало се, че всяка една тежи по 900 грама.

Разгневил се бакалинът на бедния човек. Когато на другия ден сиромахът дошъл, той го посрещнал разгневен и му казал:

- Повече няма да изкупувам маслото ти, защото ти ми го продаваш за 1 килограм, а в действителност всяко поотделно тежи 900 грама.

Тогава сиромахът навел глава и промълвил тихо:

- О, господине, ние нямаме теглилка, но аз купих от теб 1 килограм захар и го ползвам, за да претеглям за теб маслото.

Поука: знай, че с твоята мярка ще мерят и тебе!