Само онзи, който рискува е свободен

  • Сподели:
Само онзи, който рискува е свободен

Плачеш ли, рискуваш да излезеш сантиментален.

Протегнеш ли ръка към другиго, рискуваш да се ангажираш.

Изложиш ли идеите и мечтите си пред множеството, рискуваш да ги изгубиш.

Обичаш ли, рискуваш да не споделят обичта ти.

Живееш ли, рискуваш да умреш.

Вярваш ли, рискуваш да се откажеш, но рисковете трябва да се поемат, защото най-голямата опасност в живота е нищо да не рискуваш.

Хората, които нищо не рискуват, не правят нищо, нямат нищо, не са нищо. Могат да избегнат страдание и мъка, но няма да се поучат, променят, пораснат, обичат, живеят... Оковани са от своите разбирани, те са роби, те са се отказали от свободата.

Само онзи, който рискува е свободен.

П. Шумър