Щом повярваш в себе си, вече знаеш как да живееш

  • Сподели:
Щом повярваш в себе си, вече знаеш как да живееш

Едно растение търси своето щастие в почвата; рибата - във водата; птицата във въздуха. Човек трябва да търси своето щастие в мисълта.

Щастие е, когато мислите, думите и делата ти са в хармония.

Щастието е преодоляване - щастието не е цел. Само огнено обичай, само щедро се раздавай - в това е твоето щастие и е всъщност без предел.

Искаш да бъдеш щастлив? Тогава направи живота си одухотворено прост като неуморно дихание.

Единственото, което е нужно, за да си щастлив тук и сега, е едно обикновено и непретенциозно сърце.

Възможностите съществуват, за да се възползваме от тях.

Нужно е човек непрестанно да се стреми да надмине себе си и това трябва да трае цял живот.

Щом повярваш в себе си, вече знаеш как да живееш.

Няма велико начинание, осъществено без вдъхновение.