Срещали ли сте някой, който ви усеща?

  • Сподели:
Срещали ли сте някой, който ви усеща?

Срещали ли сте някой, който ви усеща? Ама наистина ви усеща.

Който изкарва най-добрите ви страни, защото ги вижда много по-добре от вас самите. Някой, който ви кара да блестите, да горите, да искате повече. Да цъфтите.

Някой, с който светите, сияете. Някой, който се отнася към вас с уважение. Някой, който е бръкнал в най-дълбокото ви, най-тъмното ви и не е избягал.

Някой, пред когото може да бъдете себе си. Без да се страхувате.

Някой, с който може да говорите. С който може да мълчите.

Някой, чието просто съществуване, там някъде в пространството, ви е достатъчно, за да съществувате и вие.

Някой, който е мек, уютен, топъл. Някой, в чиято прегръдка да се отпуснете. Някой, който е спокойствие и доверие.

И е той. И е там. И няма нужда да е друго. Няма нужда да е другаде. Просто да го има. И това е всичко. Някой, а всъщност цяла Вселена.

Автор: Силвия Крумова

Още от Силвия може да прочетете в SilviÁmica.