Техника за екипно креативно мислене и решаване на проблеми

  • Сподели:
Техника за екипно креативно мислене и решаване на проблеми

В "Три техники за отключване на креативността" описах как може да се стимулира и развива умението креативност.

Сега ще научите ефективна техника, използвана в сесиите по креативност, за стимулиране креативното мислене на екипи, чрез която ще увеличите възможността за генериране на полезни и иновативни идеи. Разновидност е на известната техника "мозъчна атака" (brainstorm), но за разлика от нея дава възможност:

  • всеки член на екипа да се изкаже, дори и да е по-срамежлив или несигурен;
  • всяка от идеите да бъде разгледана и доразвита.

Тя се състои от четири етапа.

Първи: Избор на тема
Трябва да изберете подходяща тема, за която ще генерирате идеи. Може да бъде зададена като конкретен въпрос, като ясно формулирана цел или като проблем, който трябва да се реши.

Втори: Записване на идеите
Едновременно членовете на екипа записват идеите, които им хрумнат на отделни страници. За да гарантирате свободния мисловен поток и достигането на креативни идеи, в момента на записване не анализирайте предложенията си. Записвайте и забавните, и нестандартните, и привидно неполезните идеи. Някоя от тях може да е трамплин към нещо значимо.

Трети: Размяна
По посока на часовниковата стрелка разменете тетрадките си. В следващите 10 минути нека всеки да прегледа идеите на предходния човек. Целта е да развиете неговите идеи и ако се сетите да добавите нови. Този етап приключва, когато тетрадките обиколят всички участници и се завърне при собственика си.

Четвърти: Четене и осмисляне
През последния етап всеки прочита генерираните идеи на своя лист. Групово се обсъждат предложенията. Това е моментът, в който можете отново да включите критичното си мислене и обстойно да изследвате приложимостта и полезността им.

При необходимост можете:

  • да направите още едно завъртане;
  • да изберете някоя идея и само върху нея да повторите и четирите етапа.

Техниката може да бъде много полезна, когато трябва да измислите идеи как да се справите с конкретна задача, да решите даден проблем или просто да обсъдите обстойно важен въпрос.

Изследвайте различни варианти, възможно е в процеса да откриете нови начини как да я адаптирате, за да се повиши ефективността и във вашия контекст.

Още интересни статии на автора може да откриете в неговия блог

Техника за екипно креативно мислене и решаване на проблеми

Стимулиране на креативното мислене. Снимка: mashable.com