Тест: Страдате ли от депресия?

  • Сподели:
Тест: Страдате ли от депресия?

Депресията е значимо заболяване, което засяга висок процент от населението и води до загуба на трудоспособност и влошаване на здравето. Депресията е и водеща причина за 128 000 самоубийства в Европа всяка година, по данни на СЗО.

Въпреки това тя често остава неразпозната и нелекувана, въпреки че е широко разпространена и засяга хора от всички възрасти. С този въпросник може да направите самооценка за депресия и тревожност по скалата на психиатъра Уилям Цунг:

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: RobinHiggins / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: Claudio Scott / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: congerdesign / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: StockSnap / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: Nastya Gepp / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: geralt / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: Nastya Gepp / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: TeroVesalainen / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: Capri23auto / Pixabay.com

 

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: blickpixel / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: StockSnap / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: christels / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: qimono / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: Anemone123 / Pixabay.com

 

Тест: Страдате ли от депресия?

4 - никога или рядко;
3 - понякога;
2 - често;
1 - много често или винаги.

Снимка: Jill Wellington / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: Free-Photos / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

1 - никога или рядко;
2 - понякога;
3 - често;
4 - много често или винаги.

Снимка: Pixabay.com

 

Тест: Страдате ли от депресия?

Нямате депресия - ако сумата от заградените числа срещу всяко от 20-те твърдения е под 40;

Имате лека депресия - при стойности от 41 до 47;

Имате умерена до тежка депресия - когато имате между 48 и 55 точки;

Имате тежка депресия - ако сте събрали над 55 точки.

Снимка: geralt / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

Ако сте събрали повече от 47 точки, не се колебайте да се свържете със специалист
(психиатър или психолог), за да се направи по-детайлна оценка на състоянието Ви. Грижата за психическото здраве е важна.

Снимка: Wokandapix / Pixabay.com 

Тест: Страдате ли от депресия?

Ако прекарате 90 минути на ден на чист въздух, заобиколени от дървета, активността в този дял на мозъка, който е пряко свързан с депресията, ще намалее. Времето сред природата не само понижава кръвното налягане и безпокойството, но също и намалява нивата на стрес, помага за концентрацията и укрепва имунната система.

Снимка: Couleur / Pixabay.com

Тест: Страдате ли от депресия?

Въпросникът съдържа списък от твърдения, които се отнасят до депресивните състояния. Прочетете последователно твърденията и определете колко често те описват начина, по който сте се чувствали през последните 7 дни. Не се замисляйте и давайте откровен отговор. Може да направите самооценка по четиристепенна скала. Запишете цифрата, която съответства на отговора Ви.

Снимка: Pixabay.com