Три микро разказа от Беатрис Джована Рамирес

  • Сподели:
Три микро разказа от Беатрис Джована Рамирес

Три микро разказа от Беатрис Джована Рамирес, Колумбия. Творбите са от двуезичната книга "Куп счупени огледала". Превод от испански: Виолета Бончева.

ЗАГАДЪЧНИЯТ ИЗВОР

Ако тя беше на север - той тръгваше на юг

и ако тя се отправяше на юг - той вървеше на запад.

Когато спяха заедно, си даваха гръб. Макар някои

вторници

и петъци да се събираха на закуска, се хранеха

в тишината,

без дори да се погледнат. Така минаха дните, докато тя

позна

как чрез изкуството на едно "клик" да се превърне

в негова

виртуална любовница. Любовта се роди в един

мистериозен извор, в който сърцата трябваше да са

страстно зажаднели. Двамата любовници си съвпадаха

по четири кардинални пункта. От далеч трябваше да се

задоволят, като си разменяха въображаеми целувки.

Хиляди от тях, дори от дистанция,

им позволиха да се освободят от социалните

ограничения

и да се покажат в своя апогей. Страстта сбъдна

споделените им мечти.

Чувствайки се отново обичана, очите й заблестяха.

Видимата промяна,

която се бе задействала в нея,

бе забелязана дори от съпруга й: "Да не излизаш с друг мъж?"

" А ти как мислиш?"

***

ПОДНОС ЗА ПРИЯТЕЛСТВО

Беше се заглеждала понякога в безкрайността -

електронната поща,

загрижена за това да получи писмо от него.

Точно следващия път го получи.

Никой не го прочете.

***

ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Вкуси с наслада устата

на неговата любов - една сочна ябълка,

после се спусна с нея нагоре

и видя един облак светлина - бяха в Рая

на ябълката нa живота.