Трите най-важни неща в живота

  • Сподели:
Трите най-важни неща в живота

Никога не бива да забравяме, че...

Tри неща не се връщат обратно -
ВРЕМЕ, ДУМА, ВЪЗМОЖНОСТ!

Tри неща не трябва да губим -
СПОКОЙСТВИЕ, НАДЕЖДА, ЧЕСТ!

Tри неща са най-ценни -
ЛЮБОВ, УБЕЖДЕНИЯ, ДРУЖБА!

Tри неща никога не са сигурни -
ВЛАСТ, КЪСМЕТ, СЪСТОЯНИЕ!

Три неща определят човека -
ТРУД, ЧЕСТНОСТ, ПОСТИЖЕНИЯ!

Три неща разрушават човека -
ВИНО, ГОРДОСТ, ЗЛОБА!

Понякога обаче, докато разберем всичко това, минава целият ни живот.