Уроците на сърцето: Погледнете в огледалото

  • Сподели:
Уроците на сърцето: Погледнете в огледалото

Един странник стигнал до някакъв древен град и попитал мъжа, който седял край портата:

– Как са нещата тук?

– А как бяха нещата там, откъдето идваш? – отговорил му с въпрос пазачът.

– Ужасно място беше – отвърнал пътникът. – Хората бяха недружелюбни и при всяка възможност бяха готови да се възползват от другия. Нямаше работни места, а замърсяването беше ужасяващо. Отвратително място наистина.

– Е, малко или много и тук ще намериш същото – казал мъжът.

Странникът поклатил глава и продължил по пътя си.

Час по-късно друг пътник приближил до пазача на града и му задал същия въпрос:

– Как са нещата тук?

– А как бяха нещата там, откъдето идваш? – отново попитал пазачът.

– Прекрасно място беше – дружелюбни хора, чудесни перспективи, много и вкусна храна и богата култура. Благословен се чувствах да живея там.

– Е, малко или много и тук ще намериш същото – отвърнал пазачът.

Мъжът се усмихнал и минал през вратите на новия си дом.

Из "Уроците на сърцето" от издателство "Кръг"