Усмихвам се, за да...

  • Сподели:
Усмихвам се, за да...

Усмихвам се, за да имам много приятели.

Усмихвам се, за да викна щастието при мен.

Усмихвам се, за да върна доброто си настроение, когато някой го е развалил.

Усмихвам се, за да стопля отново нечие изстинало сърце.

Усмихвам се, защото усмивката поражда друга усмивка.

Усмихвам се, за да ме забележи любовта.

Усмихвам се, за да дам криле на мечтите си.

Усмихвам се, защото този, който се усмихва винаги е победител.

Неизвестен автор.