В Любовта няма "по- голямо" и "по- малко"

  • Сподели:
В Любовта няма "по- голямо" и "по- малко"

Вие живеете, за да се научите да обичате. Вие обичате, за да се научите да живеете. И никакви други уроци на Човек не са му нужни...

Това, което обичате и което ви е ненавистно, са неразделни, като ези и тура на една монета. И ако сме честни със себе си, отначало трябва да заобичаме това, което ненавиждаме и което взаимно ни ненавижда, а после да обичаме това, което е любимо, или това, което ви обича. И чак тогава да отговаряте с Любов на Любовта.

Любовта не е добродетел. Тя е необходимост, по-голяма даже от хляба и водата, даже от светлината и въздуха...

На Любовта не й е нужно да въде възвеличавана, тя сама възвисява сърцето, което е достойно да вмести в себе си Любовта.

Не очаквайте и награда за Любовта. Любовта сама е награда за този, който обича, точно както Ненавистта е наказание, достатъчно за този, който ненавижда.

Не бива сметка да се търси от Любовта. Любовта е неподотчетна на никого, освен на себе си.

Любовта не дава назаем и не иска; Любовта не купува и не продава; но ако дава - то дава всичко, а ако взима - всичко взима. Самото й взимане е даване, а даването й е взимане. Затова тя е една и съща: днес, утре и завинаги...

В Любовта няма "по-голямо" и "по-малко". В мига, в който започнете да измервате или претегляте, тя изчезва, оставяйки само горчива следа на спомен.

Любовта не знае "преди" или "сега", а също "тук" и "там" не разбира. Всички времена са времена на Любовта. И всички места са добри за нея...

Често чувам: "Любовта е сляпа, в любимия не виждаме недостатък." Но тази слепота е с истинското зрение.

Бъдете винаги толкова слепи, че в нищо да не виждате недостатъци.

И освен това ще кажа: очите на Любовта са чисти и проницателни, ето защо те не виждат недостатъци. Когато Любовта прочисти зрението ви, тогава няма да видите нищо, което да е недостойно за вашата любов. Само окото греховно и лишено от любов винаги е насочено към търсене на недостатъци. Но всички недостатъци, които вижда то, са си негови собствени...

Любовта е действена сила; и ако не насочва всяка ваша стъпка и всяко движение, няма да намерите пътя; и ако тя не изпълва всяко ваше желание и мисъл, то всички желания ще безпокоят сънищата ви, а всички мисли ще се превърнат в един надгробен плач по вашите дни...

Михаил Нейми, откъс от книгата "Книгата на Мирдад", издателство "Алтея"