Валери Петров - Любов

  • Сподели:
Валери Петров - Любов

В този бар бяха седнали вчера те
и днес в него пак гледам ги двамата:
а отвъд шейсетте кавалерът е,
и кажи-речи бабичка - дамата.

И навярно вината в коняка е
или в нежния звук на пианото,
но те чувстват се другаде някъде
и той с длан ù погалва коляното.

А това не убягва от погледа
на момчетата с дънки във ъгъла
и тя бързо оправя си роклята,
но не ги е, не ги е излъгала.

И те тъй откровено кикотят се,
тъй на място от смях не се свъртат те,
че аз казвам им: Ех, слепи котенца,
някой ден вий ще бъдете "дъртите"
и тогава - мен, стареца, слушайте -
фантастичен късмет ще извадите,
ако в тяхната възраст заслужите
като тях да разсмивате младите!

Автор: Валери Петров
(22 април 1920 - 27 август 2014)