Васил Левски: 10 вечни цитата, които не трябва да забравяме

  • Сподели:
Васил Левски: 10 вечни цитата, които не трябва да забравяме

Васил Иванов Кунчев, Васил Левски, Апостолът на свободата е един светец, напуснал църквата, революционер, проповядващ европейската идея за разбирателство с всички народи, борец за национална свобода, който не се опитва да ограничи свободата на другите, аскет и борец срещу корупцията, както сега е модерно да го наречем, без самият да е корумпиран.

HighViewArt.com подбра 10 цитата от Дякона, които не трябва да забравяме никога:

1. "Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си."

2. "Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи."

3. "Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци."

4. "Всичко се състои в нашите задружни сили."

5. "Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България!"

6. "Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате, като слънце пред очите си."

7. "За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно."

8. "За враговете на демокрацията и републиката — смърт!"

9. "Които искат да умрат за отечеството си, да бъдат готови."

10. "Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност."