Вчера е история, утре е тайна. Днес... Днес е подарък.

  • Сподели:
 Вчера е история, утре е тайна. Днес... Днес е подарък.

Пътници, а всъщност два скрити ангела, останали да пренощуват в едно богато семейство. Семейството било негостоприемно и вместо в гостната, настанило ангелите в хладното мазе.

Когато се постилали да спят, по-големият ангел видял дупка в стената и я запълнил и измазал. Когато видял това по-младият, го попитал защо прави това.

- Нещата не са такива, каквито изглеждат, казал по-големият ангел. 

На следващата вечер пренощували в много бедно, но гостоприемно семейство, което разделило с ангелите храната си и им отстъпили собственото си легло, за да си починат добре. След като се събудили, ангелите намерили домакина и жена му да оплакват единствената си крава, която им давала препитанието. По-младият ангел попитал по-големия:

- Как можа да се случи това? Първият мъж имаше всичко, а ти му помогна. Това семейство имаше много малко, но го раздели с нас, а ти позволи единствената им крава да умре. Защо?


- Нещата не са такива, каквито изглеждат. – отговорил по-големият ангел.


- Когато бяхме в мазето, аз разбрах че в дупката в стената има скрито злато. Домакинът беше груб и не искаше да твори добро. Ремонтирах стената, за да не намери златото. Когато на следващата вечер спахме в леглото на това семейство, дойде ангелът на смъртта за да отнесе жената на домакина. Аз му дадох кравата. Нещата не са такива, каквито изглеждат. Ние никога не знаем всичко. И дори да си вярващ, трябва да имаш доверие, че всичко, което се случва е в твоя полза. За това с времето сам ще разбереш.

Някои хора идват в нашия живот и бързо си тръгват, някои стават наши приятели и остават за минутка. Вчера е история, утре е тайна. Днес... Днес е подарък. Животът е вълшебство и вкусът на всеки момент е неповторим!

 

 

Неизвестен автор