Видео: Сладки сови, които ще ви разсмеят с глас

  • Сподели:
Видео: Сладки сови, които ще ви разсмеят с глас

Совоподобните (Strigiformes) са разред нощни птици, най-едър е бухалът, които имат изключително добро зрение и слух. Зрението на совите е бинокулярно - вратните прешлени са силно подвижни и осигуряват 360° зрителен обхват, без да се променя положението на тялото.

Совите са едни от най-умните птици в света. Сигурно затова са толкова забавни при общуването си в човек, защото реакциите им са повече от изумителни.

Да видим следващата видео компилация, в която главен герой са совите. 

Видео: Сладки сови, които ще ви разсмеят с глас