Виждаме това, в което вярваме

  • Сподели:
Виждаме това, в което вярваме

Възможностите пред нас са много. Но ние ги отсяваме – виждаме това, в което вярваме. Изживяваме нещата, които не противоречат на нашите възприятия. Посвещаваме времето си на онова, което не искаме, вместо да потопим вниманието си към онова, което искаме.

Виждаме, чуваме, усещаме, докосваме, вкусваме, помирисваме това, което умеем, в което вярваме. За всеки човек то е различно – всеки сам измисля какво да е то.

Въобразяваме си, че това е реалността, но това е само една нейна страна. Ограничени сме от вярвания, опит, мисли, действия и виждаме само това, което можем, което ни е вече познато. Въображението ни спира до собствените ни граници.

Как да разширим ума си?

1. Живеем осъзнато тук и сега, в този момент

Не поглеждаме към бъдещето, не се връщаме в миналото, а с петте си сетива СЕГА виждаме всички картини пред нас, чуваме звуците, усещаме всяко наше състояние как се променя – защо, как, какво го предизвика; вкусваме всички възможни аромати; помирисваме деня – сутрин ли е, обед ли е, вечер ли е…; можем ли да познаем по миризмите, които са навсякъде около нас, какво е.

2. Упражняваме се всеки ден

Четем книги, разговаряме с другите, отделяме време за себе си – как се чувствам точно сега, какво виждам, присъствам ли в настоящия миг или умът ми блуждае.
И нещо интересно – експериментираме – с какво ново за нас бихме се предизвикали. Бихме ли позволили малко лудост и ирационалност, малко мистични преживявания?

3. Емоциите имат пряко отражение върху живота ни

Възмущаваме ли се, ядосваме ли се ли се смеем и забавляваме? Когато позволим емоциите да ни владеят, точно това ни се случва.

"Въображението е по-важно от знанието.", А. Айнщайн

Заповядайте на тренинг "Основи на НЛП". Повече информация може да откриете на svetlushall.wordpress.com