Внимавай много, когато разплакваш жена

  • Сподели:
Внимавай много, когато разплакваш жена

Този текст е откъс от еврейската книга "Талмуд". В нея се описва разговорът на Бог с Човека, съветите и препоръките, които Той дава. Ето как завършва техният разговор:

Внимавай много, когато разплакваш една жена! Защото Бог брои сълзите й…

Помни, че жената не случайно е създадена от реброто на мъжа!

Тя не е направена от краката на мъжа, защото не бива да е потъпквана от него!

Тя не е създадена и от главата на мъжа, защото не бива да е по-горе от него!

Тя е сътворена от гърдите на мъжа, за да бъде равна с него!

Онова място, малко под ръката му, за да бъде защитена от него!

Точно на нивото на сърцето му, за да бъде ОБИЧАНА от него!…

Превод: Melissa / Източник: pozitivnoto.info