Всеки човек дава онова, което носи в себе си

  • Сподели:
Всеки човек дава онова, което носи в себе си

Веднъж един богаташ решил вместо да изхвърли торбата с боклук в контейнера, да я хвърли в краката на намиращия се наблизо мръсен просяк.

Беднякът се усмихнал и си тръгнал доволен с плика, пълен с боклуци! Спрял се до една локва, изхвърлил всичко от торбата, поизмил я и я напълнил с цветята, които растели наблизо.

Върнал се при богаташа и му подал торбата. Богатият гледал изумено и едва, едва продумал:

- Защо ми даваш прекрасни цветя, след като аз ти дадох само боклуци?!

Беднякът простичко отвърнал:

- Защото всеки човек дава онова, което носи в себе си!

Снимки: freedwallpaper.com